• seminaria

Seminarium jest jedną z form samokształcenia w ramach doskonalenia zawodowego ratowników medycznych. Realizowane jest zgodnie z programem nauczania opracowanym przez organizatora, zatwierdzonym przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej. Zakres tematyczny seminarium obejmuje zagadnienia z zakresu medycyny ratunkowej.

Brak produktów do wyświetlenia