• Zwroty i reklamacje


Rozpatrzenie reklamacji

Sprzedawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od otrzymania zgłoszenia.