Przez dziesiątki lat przyzwyczailiśmy się do numerów alarmowych:

997 - POLICJA

998 - STRAŻ POŻARNA

999 - POGOTOWIE RATUNKOWE (obecnie RATOWNICTWO MEDYCZNE)

Brakowało numeru zintegrowanego dla powiadomień alarmowych.

Przykładem krajów Europy zachodniej utworzono w Polsce numer zintegrowany 112.

Początkowo nie działał on prawidłowo i obsługiwany był przez różne służby.

Obecnie numer alarmowy 112 łączy nas z Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR) - w Polsce mamy 16 takich centrów.

Docelowo wszystkie wezwania alarmowe będą obsługiwane przez CPR i nie będzie możliwości bezpośredniego połączenia się z dyżurnymi dyspozytorami poszczególnych służb.

Już w tej chwili na w woj. śląskim łącząc się z numerem 997 jesteśmy przekierowywani do CPR.

Aby prawidłowo wezwać pomoc medyczną należy:

  1. Zadzwonić pod nr 999 lub 112. 
  2. Przedstawić się imieniem i nazwiskiem.
  3. Podać dokładną lub przybliżoną lokalizację oczekiwanej pomocy.
  4. Podać istotne dla życia poszkodowanego główne powody oczekiwanej interwencji (co widzę, co słyszę, jak czuje się poszkodowany).

Pamiętaj aby odpowiedzieć na wszystkie pytania operatora linii alarmowej; nie krzycz, nie przeklinaj, pamiętaj, że to operator linii alarmowej lub dyspozytor kończy rozmowę!

Nie dzwoń dla zabawy!

Wykorzystaj inne formy skorzystania z pomocy medycznej, które zostały Ci zaproponowane przez dyspozytora (np. telefon do nocnej i weekendowej pomocy lekarskiej zorganizowanej w każdym powiecie).

Nie traktuj ambulansu jako darmowej taksówki.

Karetek w powiatach jest bardzo mało - korzystaj z ich pomocy wyłącznie w sytuacjach nagłych - zagrażających życiu!!!!

 

Zadbaj aby na twoim budynku zawsze widniał numer.

Pamiętaj że na autostradach i drogach krajowych rozmieszczone są słupki kilometrowe z których można wiele odczytać.

 

Zgłoszenie alarmowe - "jest to informacja o wystąpieniu lub podejrzeniu wystąpienia nagłego zagrożenia życia lub zdrowia, w tym aktu przemocy, a także nagłego zagrożenia środowiska lub mienia oraz zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego, kierowana do numerów obsługiwanych w ramach systemu powiadamiania ratunkowego, przez dostawcę publicznie dostępnych usług telefonicznych z zewnętrznych systemów monitoringu albo z wykorzystaniem środków komunikacji, które umożliwiają niezwłoczne przekazanie tej informacji do centrum powiadamiania ratunkowego"  (ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego, art. 2 pkt 1)

 

 

Kategorie

Kim jesteśmy?

Naszą pasją jest nauczanie jak ratować. Aby dobrze ratować i dobrze leczyć trzeba mieć do tego dobry sprzęt i dużą wiedzę - my to ułatwiamy.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami