Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych
Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych

Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych

zapytaj o cenę

Dostępność: Zapytaj o cenę

Dostawa: W terminie i miejscu ustalonym z wykonawcą

Cel Szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy, zapobiegania wypadkom przy pracy oraz postępowania w razie ich wystąpienia.

Adresaci szkolenia:
Szkolenie kierowane jest do pracowników inżynieryjno-technicznych

Metoda Szkolenia:
Zajęcia odbywają się w formie zajęć teoretycznych, praktycznego pokazu oraz ćwiczeń praktycznych na fantomach oraz innym sprzęcie szkoleniowym.

Zakres szkolenia:
Szkolenie poświęcone jest zagadnieniom z zakresu BHP.
W szczególności poruszane są następujące tematy:

 • regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy:
   
  • a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:
   •  
   • praw i obowiązków pracodawców i pracowników w zakresie     bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za     naruszenie przepisów lub zasad bhp,  
   • odpowiedzialności projektantów, konstruktorów i technologów     związanej z wykonywanym zawodem,  
   • wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i     pomieszczeń zakładów pracy (w tym pomieszczeń higieniczno-     sanitarnych),  
   • wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla     maszyn i innych urządzeń technicznych,  
   • systemu oceny zgodności wyrobów z wymaganiami bezpieczeństwa     i higieny pracy,  
   • nadzoru i kontroli warunków pracy,
   b) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów
    
 • metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
 • kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii, w tym w zakresie metod likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych (m.in. przez odpowiednie rozwiązania projektowe, technologiczne i organizacyjne)
 • nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy (w szczególności urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne, urządzenia zabezpieczające, środki ochrony indywidualnej)
 • ćwiczenia dotyczące uwzględniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w projektowaniu
 • zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku


Czas trwania:
Szkolenie trwa 16 godzin lekcyjnych podczas których uczestnik bierze udział w cyklu wykładów, pokazów oraz praktycznych ćwiczeń.

Ocena:
Szkolenie kończy się egzaminem testowym z zagadnień omawianych podczas szkolenia.

Jeszcze nikt nie dodał opinii o tym produkcie. Bądź pierwszy - dodaj opinię

Dodaj własną opinię o produkcie

Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych

Oceń produkt:

Ocena

Jak ogólnie oceniasz produkt?

pole wymagane

Twój nick lub imię

Ładowanie...

Dziękujemy za dodanie opinii.

Błąd serwera. Spróbuj ponownie później.