Szkolenie okresowe dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami
Szkolenie okresowe dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami

Szkolenie okresowe dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami

zapytaj o cenę

Dostępność: Zapytaj o cenę

Dostawa: W terminie i miejscu ustalonym z wykonawcą

Cel Szkolenia:
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy, zapobiegania wypadkom przy pracy oraz postępowania w razie ich wystąpienia.

Adresaci szkolenia:
Szkolenie kierowane jest do pracodawców oraz osób kierujących pracownikami

Metoda Szkolenia:
Zajęcia odbywają się w formie zajęć teoretycznych, praktycznego pokazu oraz ćwiczeń praktycznych na fantomach oraz innym sprzęcie szkoleniowym.

Zakres szkolenia:
Szkolenie poświęcone jest zagadnieniom z zakresu BHP.
W szczególności poruszane są następujące tematy:

 • wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):
   
  • a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:
   •  
   • obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,  
   • ochrony pracy kobiet i młodocianych,  
   • profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,  
   • szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,  
   • organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy,

   b) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów 
 • identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
 • organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki
 • organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy
 • zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
 • skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników)
 • problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego

Czas trwania:
Szkolenie trwa 16 godzin lekcyjnych podczas których uczestnik bierze udział w cyklu wykładów, pokazów oraz praktycznych ćwiczeń.

Ocena:
Szkolenie kończy się egzaminem testowym z zagadnień omawianych podczas szkolenia.

Jeszcze nikt nie dodał opinii o tym produkcie. Bądź pierwszy - dodaj opinię

Dodaj własną opinię o produkcie

Szkolenie okresowe dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami

Oceń produkt:

Ocena

Jak ogólnie oceniasz produkt?

pole wymagane

Twój nick lub imię

Ładowanie...

Dziękujemy za dodanie opinii.

Błąd serwera. Spróbuj ponownie później.