Seminarium jest jedną z form samokształcenia w ramach doskonalenia zawodowego ratowników medycznych. Realizowane jest zgodnie z programem nauczania opracowanym przez organizatora, zatwierdzonym przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej. Zakres tematyczny seminarium obejmuje zagadnienia z zakresu medycyny ratunkowej.

 

Podstawa prawna:

 

Klikając w wybrany przez siebie produkt poniżej, możesz przeczytać wszystkie informacje dotyczące wybranego seminarium.

 

Rejestracji na seminaria i płatności możesz dokonać poprzez dodanie wybranego seminarium do koszyka i sfinalizowanie transakcji. 

Seminaria aktywne zawierają w tytule datę.

Zakup jest równoznaczny z akceptacją naszych regulaminów.

Lista seminariów aktywnych: