Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym wprowadziła do podstawy programowej nauczania w szkołach zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Zgodnie z ustawą zajęcia te realizowane są z udziałem:

  • lekarzy systemu,   
  • pielęgniarek systemu,   
  • ratowników medycznych,
  • nauczycieli posiadających odpowiednie przygotowanie.

     Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, MEDRES organizuje szkolenia kwalifikacyjne dla nauczycieli chcących prowadzić zajęcia z zakresu pierwszej pomocy.

     Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę w oparciu o program ogłoszony przez Ministra Zdrowia. 

Posiadamy status placówki doskonalenia nauczycieli (wpis do rejestru niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli Marszałka Województwa Śląskiego pod nr 27). 

 

PONIŻEJ DOSTĘPNE SĄ TERMINY ORAZ PEŁNY OPIS SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI