Nasza firma organizuje kursy i szkolenia obejmujące swoim zakresem zagadnienia ochrony przeciwpożarowej. Ofertę kierujemy przede wszystkim do właścicieli i administratorów obiektów budowlanych, pracowników i kadry kierowniczej przedsiębiorstw, pracowników oświaty i służby zdrowia, funkcjonariuszy służb publicznych, członków grup i stowarzyszeń ratowniczych, pracowników ochrony oraz wszystkich zainteresowanych.

 

W zależności od wariantu szkolenia jesteśmy w stanie zorganizować zajęcia  praktyczne z zastosowaniem podręcznego sprzętu gaśniczego, a także ćwiczenia ewakuacji z zadymionych pomieszczeń.

 

Podstawa prawna: