Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym wprowadziła do podstawy programowej nauczania w szkołach zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Zgodnie z ustawą zajęcia te realizowane są z udziałem:

  • lekarzy systemu,   
  • pielęgniarek systemu,   
  • ratowników medycznych,
  • nauczycieli posiadających odpowiednie przygotowanie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, nasz ośrodek organizuje kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli chcących prowadzić zajęcia z zakresu pierwszej pomocy. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę w oparciu o program ogłoszony przez Ministra Zdrowia. 

Posiadamy status placówki doskonalenia nauczycieli (wpis do rejestru niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli Marszałka Województwa Śląskiego pod nr 57).