Przynajmniej raz w jednym okresie edukacyjnym ratownicy medyczni mają obowiązek uczestniczyć w kursie doskonalącym. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, nasz ośrodek organizuje kursy doskonalące dla ratowników medycznych chcących wypełnić obowiązek doskonalenia zawodowego, a także zaktualizować i uzupełnić posiadaną wiedzę oraz nabyć nowe umiejętności. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę w oparciu o program zatwierdzony przez Ministra Zdrowia, opracowany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Podczas kursu wykorzystywany jest wysokiej jakości sprzęt szkoleniowy.


Podstawa prawna:

UWAGA! Organizujemy kursy stacjonarne, oraz wyjazdowe w przypadku grup powyżej 10 do 30 osób.
Pozostałe punkty edukacyjne można zdobyć poprzez udział w seminariach szkoleniowych organizowanych przez nasz ośrodek.

 

Klikając w wybrany przez siebie produkt poniżej, możesz przeczytać wszystkie informacje dotyczące wybranego kursu.

Rejestracji na kurs i płatności możesz dokonać poprzez dodanie kursu do koszyka i sfinalizowanie transakcji. 

Zakup jest równoznaczny z akceptacją naszych regulaminów.