Nasza firma świadczy na zasadzie podwykonawstwa usługi wynikające z zadań służby BHP. 

Proponujemy Państwu następujące rodzaje usług z zakresu BHP:

 • kompleksowa obsługa w zakresie obowiązków służby BHP
 • udział w ocenie ryzyka zawodowego
 • opracowanie dokumentacji – instrukcje, zarządzenia, procedury
 • reprezentowanie firmy podczas kontroli organów państwowych
 • kontrole, audyty i analizy stanu BHP w firmie
 • udział w audytowaniu i wdrażaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy
 • prowadzenie postępowania powypadkowego oraz prowadzenie dokumentacji związanej z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi
 • doradztwo
 • szkolenia z zakresu BHP

 

Szkolenia z zakresu BHP

Organizujemy szkolenia wstępne i okresowe dla wszystkich grup pracowniczych. 
Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę z zastosowaniem nowoczesnych metod szkoleniowych. 

W ofercie posiadamy następujące szkolenia:

Szkolenie kończy się egzaminem w formie testu. Po zaliczeniu egzaminu wszyscy uczestnicy otrzymują zaświadczenia zgodne ze wzorem Ministerstwa Gospodarki. 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974
 • Kodeks pracy
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy