Reklamacje i zwroty

Treść cytowana z regulaminu sklepu:

 

ZWROTY
21.
 Klient ma prawo do zwrotu zakupionego towaru (wysyłka na koszt Kupującego) w terminie 14 dni od dostarczenia przesyłki. Warunkiem uwzględnienia zwrotu towaru jest dostarczenie go w oryginalnym, zamkniętym oraz nieuszkodzonym opakowaniu wraz z dowodem zakupu, wystawionym przez nasz sklep. Zwrot zakupionego towaru prosimy uzgadniać telefonicznie.
Towar, na którym nanoszone są emblematy klienta - nie podlega zwrotowi. 

REKLAMACJE

22.
Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu.
Niesprawdzenie paczki w obecności kuriera nie wyklucza wszczęcia procedury reklamacyjnej.
23.
Aby móc zgłosić otrzymanie towaru uszkodzonego mechanicznie, niezbędne jest sprawdzenie towaru przy kurierze celem reklamowania jakości usługi wysyłkowej.