W związku ze zmianami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy będzie obowiązkowe dla wszystkich pracowników szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych.

        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

 

zostało zmienione przez:

 

        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

 

Artykułowi 21, który brzmiał:

 

§ 21 "Nauczyciele, w szczególności prowadzący zajęcia w warsztatach, laboratoriach, a także zajęcia wychowania fizycznego, podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy." 

 

nadano nowe brzmienie:

 

§ 21 "Pracownicy szkoły lub placówki podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy." 

 

W wyniku zaistniałych zmian

 

§ 2  Dyrektorzy szkół i placówek, w terminie do dnia 1 marca 2019r.:

2) zapewnią przeszkolenie pracowników niebędących nauczycielami  w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

 

W celu profesjonalnego przeszkolenia pracowników szkół oraz wszystkich nauczycieli polecamy nasze szkolenie:

Pierwsza pomoc dla nauczycieli i wychowawców

 

Mamy ogromne doświadczenie w szkoleniu nauczycieli – przeszkalamy z zakresu udzielania pierwszej pomocy ponad 500 nauczycieli rocznie.

Kategorie

Kim jesteśmy?

Naszą pasją jest nauczanie jak ratować. Aby dobrze ratować i dobrze leczyć trzeba mieć do tego dobry sprzęt i dużą wiedzę - my to ułatwiamy.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami