Od 23.07 do 23.08 pracownicy firmy Medres s.c. przebywają na urlopie. Zapraszam do kontaktu po 23.08