Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy ma na celu kształcenie pracowników jednostek współpracujących z systemem ratownictwa medycznego do wykonywania czynności związanych z ratowaniem życia oraz uprawnia do uzyskania tytułu ratownika w myśl ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z 8 września 2006r. Po odbyciu kursu oraz pozytywnym zaliczeniu egzaminu, uczestnik otrzymuje zaświadczenie o nadaniu tytułu ratownika. Zaświadczenie jest ważne na okres 3 lat od daty wystawienia.
Po tym czasie pracownik powinien ponownie przystąpić do egzaminu. Dla osób podchodzących ponownie do egzaminu po utracie ważności zaświadczenia proponujemy kurs recertyfikacyjny mający na celu odświeżenie wiedzy z zakresu ratownictwa medycznego.


Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

UWAGA! Organizujemy kursy stacjonarne, oraz wyjazdowe w przypadku grup powyżej 20 osób.

 

Klikając w wybrany przez siebie produkt poniżej, możesz przeczytać wszystkie informacje dotyczące wybranego kursu.

Rejestracji na kurs i płatności możesz dokonać poprzez dodanie kursu do koszyka i sfinalizowanie transakcji. 

Zakup jest równoznaczny z akceptacją naszych regulaminów.