Kurs Doskonalenia Zawodowego Ratowników Medycznych 120 punktów. CENA 600,00 zł.

Kurs Doskonalenia Zawodowego Ratowników Medycznych 120 punktów. CENA 600,00 zł.

Cena: 600,00 zł

Dostępność: Dostępny

Dostawa: ROZWIŃ PONIŻSZĄ LISTĘ I WYBIERZ ODPOWIEDNIĄ LOKALIZACJĘ

-+

Jeśli masz grupę zorganizowaną skontaktuj się z nami, zrobimy kurs specjalnie dla Was.

Napisz do nas na [email protected]

 

KUPUJĄC TEN PRODUKT AKCEPTUJESZ REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZNAJDUJĄCY SIĘ W ROZMIARÓWCE!!!


W POLU WYBORU PRODUKTU NALEŻY WYBRAĆ ODPOWIEDNI KURS

 

Cel Szkolenia:
Pogłębienie i aktualizacja wiedzy z zakresu medycyny ratunkowej i organizacji systemu ratownictwa medycznego, niezbędnego do wykonywania zadań ratownika medycznego. 

Adresaci szkolenia:
Osoby posiadające wykształcenie i uprawnienia do wykonywania zawodu ratownika medycznego. 

Metoda Szkolenia:
Zajęcia odbywają się w formie zajęć teoretycznych oraz ćwiczeń praktycznych na fantomach oraz innym sprzęcie szkoleniowym. 

Zakres szkolenia:
Szkolenie poświęcone jest zagadnieniom z zakresu medycyny ratunkowej i ratownictwa medycznego zgodne z Programem zawartym w Ustawie dot. szkolenia dla ratowników medycznych. W szczególności poruszane są następujące tematy:

 • system ratownictwa medycznego na terenie RP,
 • systemy powiadamiania ratunkowego,
 • systemy łączności,
 • jednostki współpracujące z systemem ratownictwa,
 • Lotnicze Pogotowie Ratunkowe,
 • zasady farmakoterapii w stanach zagrożenia życia,
 • medyczne czynności ratunkowe w tym:
 • ocena stanu poszkodowanego,
 • ułożenie poszkodowanego,
 • resuscytacja krążeniowo – oddechowa dorosłych i dzieci,
 • bezprzyrządowe i przyrządowe metody przywracania drożności dróg oddechowych,
 • intubacja dotchawicza,
 • wentylacja zastępcza, tlenoterapia,
 • defibrylacja,
 • kaniulacja żył obwodowych, dostęp doszpikowy,
 • odbarczanie odmy opłucnej,
 • cewnikowanie pęcherza,
 • pobieranie krwi,
 • opatrywanie ran, tamowanie krwotoków, unieruchamianie złamań,
 • odbieranie porodu w warunkach pozaszpitalnych,
 • segregacja medyczna, wypadek masowy,
 • transport pacjentów w stanie zagrożenia życia,
 • wsparcie psychologiczne dla ratownika medycznego.

Czas trwania:
Szkolenie trwa co najmniej 48 godzin lekcyjnych, realizowanych w ciągu 6 dni w tym 15 godzin zajęć teoretycznych oraz 30 godzin zajęć praktycznych. 

Ocena:
Kurs kończy się testowym egzaminem z wiedzy teoretycznej oraz egzaminem praktycznym. Po zaliczeniu wszystkich zajęć lekcyjnych oraz pozytywnym zaliczeniu egzaminu uczestnicy otrzymują 120 punktów edukacyjnych potwierdzonych zaświadczeniem o ukończeniu kursu doskonalącego.
 

UWAGA!

Więcej informacji w rozmiarówce!

 

Kurs odbędzie się wyłącznie przy udziale min. 10 uczestników. Proszę o dokonanie zakupu!!! 

 

Jeśli masz grupę zorganizowaną skontaktuj się z nami, zrobimy kurs specjalnie dla Was.

Napisz do nas na [email protected]

 

Regulamin organizacyjny zawiera:

 

1. Zasady organizowania kursów.

2. Zasady i tryb naboru osób przewidzianych do uczestnictwa w kursach.

3. Zakres obowiązków wykładowców prowadzących zajęcia teoretyczne i praktyczne.

4. Prawa i obowiązki uczestników kursu.

5. Prawa i obowiązki Kierownika kursu.

6. Sposób sprawdzania wyników kształcenia.

7. Warunki zaliczenia kursu.

8. Inne

 

§1

Zasady organizowania kursów

 

 

1. Firma MEDRES S.C. zwana dalej „Organizatorem” organizuje kurs doskonalący dla ratowników medycznych na podstawie: Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006r, a także rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017r. sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych.

 

2. Kurs odbywa się na podstawie programu opracowanego przez zespół ekspertów powołany przez dyrektora Centrum Medyczego Kształcenia Podyplomowego, zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia zwanego dalej „programem”.

 

3.  Wszelkie  informacje  o  planowanych  kursach  doskonalących  dla  ratowników medycznych  umieszczone  zostają  na  stronie  internetowej  www.medres.pl oraz  Centrum  Medycznego  Kształcenia  Podyplomowego

www.cmkp.edu.pl

 

4.  Warunkiem  organizacji  kursu  doskonalącego  dla  ratowników  medycznych  jest uzyskanie wpisu na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego prowadzoną przez Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, a także wpis na listę kursów doskonalących.

 

5. Organizator w pierwszym dniu przekazuje uczestnikom kursu informację dotyczącą organizacji i przebiegu kursu oraz sposobu zaliczenia kursu doskonalącego.

Każdy uczestnik otrzymuje program zajęć teoretycznych i praktycznych (podział na grupy ćwiczeniowe). 

 

6.  Każdy  kurs  doskonalący  dla  ratowników  medycznych  kończy  się  egzaminem teoretycznym
 i  praktycznym  przeprowadzonym przez Komisję Egzaminacyjną w formie określonej w programie.

 

7.  Organizator  kursu  doskonalącego  po  zakończeniu  kursu  i  pozytywnym  zaliczeniu egzaminów wydaje zaświadczenie zgodne ze wzorem zamieszczonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych stanowiące potwierdzenie uczestniczenia i zaliczenia kursu  oraz  dokonuje  wpisu  punktów  edukacyjnych  do  karty  doskonalenia zawodowego ratownika medycznego.

 

8. Po zakończeniu kursu organizator przeprowadza badanie ewaluacyjne w formie anonimowej ankiety. Kierownik kursu jest zobowiązany do zapoznania się z opiniami o kursie wyrażonymi w ankietach i po ich analizie podejmuje stosowne działania zmierzające do doskonalenia jakości kształcenia.

 

 9. Organizator kursu doskonalącego prowadzi Rejestr wydanych zaświadczeń oraz przechowuje dokumentację kursu przez 5 lat.

 

 

§2

Zasady i tryb naboru osób przewidzianych do uczestnictwa w kursach

 

1. Na  kurs doskonalący zakwalifikowani zostaną ratownicy medyczni, którzy spełniają warunki zawarte w art. 10 Ustawy z dn. 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

 

2. Nabór kandydatów na kurs odbywa się z wyprzedzeniem 30 dniowym, każdy kandydat zostaje  indywidualnie  poinformowany  o  wpisaniu  na  listę  uczestników  oraz poinformowany  o  dniu rozpoczęcia kursu.

Informacje o naborze kandydatów na kurs również zostaną zamieszczone na stronie www.medres.pl

 

3.  Warunkiem  przyjęcia  uczestnika  na  kurs  doskonalący  jest:

 

Minimum 30 dni przed rozpoczęciem kursu:

- rejestracja na stronie internetowej organizatora i zakup szkolenia

 

W pierwszym dniu kursu:
- wypełnienie kwestionariusza osobowego i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

4. Organizator prowadzi listę główną i listę rezerwową zapisanych kandydatów

- miejsce na listach zależne jest od daty zgłoszenia kandydata,

- o wypełnieniu wszystkich wolnych miejsc na liście głównej Organizator poinformuje na stronie internetowej kursu,

- po wypełnieniu wszystkich wolnych miejsc organizator sporządzi listę rezerwową

- w przypadku niedostarczenia dowodu wpłaty zaliczki  przez osoby z głównej listy na 30 dni przed rozpoczęciem kursu, osoby z listy rezerwowej zostaną poproszone telefonicznie o wyrażenie chęci uczestnictwa w kursie
i o wpłacenie zaliczki za kurs

- pozostałe osoby z listy rezerwowej zostaną poinformowane telefonicznie oraz mailowo o kolejnych terminach kursu.

 

5. Administracja kursu:

mgr Stanisław Grosicki -  ratownik medyczny

mgr Robert Gierula – ratownik medyczny

lic. Klaudiusz Paluch – ratownik medyczny

 

Zgłoszenia kandydatów za pomocą formularza umieszczonego na stronie www.medres.pl

Jeszcze nikt nie dodał opinii o tym produkcie. Bądź pierwszy - dodaj opinię

Dodaj własną opinię o produkcie

Kurs Doskonalenia Zawodowego Ratowników Medycznych 120 punktów. CENA 600,00 zł.

Kurs Doskonalenia Zawodowego Ratowników Medycznych 120 punktów. CENA 600,00 zł.

Oceń produkt:

Ocena

Jak ogólnie oceniasz produkt?

pole wymagane

Twój nick lub imię

Ładowanie...

Dziękujemy za dodanie opinii.

Błąd serwera. Spróbuj ponownie później.