Automatyczna defibrylacja zewnętrzna AED

Automatyczna defibrylacja zewnętrzna AED - 'nie taki diabeł straszny jak Go malują'.

Automatyczna defibrylacja zewnętrzna AED - 'nie taki diabeł straszny jak Go malują'.

Automatyczna defibrylacja zewnętrzna AED

Czy migotanie komór można przerwać?                Tak. Aby przerwać migotanie komór, należy jak najszybciej użyć urządzenia, które za pomocą odpowiedniego impulsu elektrycznego jest w stanie zlikwidować ten stan. Gdy ustąpi migotanie komór, serce pod