Czy apteczka w samochodzie osobowym jest obowiązkowa?

                Zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem – apteczka pierwszej pomocy nie jest obowiązkowa w samochodzie prywatnym. Dla przypomnienia obowiązkowe są: gaśnica i trójkąt ostrzegawczy. Trwają prace nad zmianą ustawy "Prawo o ruchu drogowym", których celem jest wprowadzenie obowiązku posiadania apteczki pierwszej pomocy w samochodach prywatnych. Wynika to z innego zapisu cyt;

Art. 44. 
1. Kierujący pojazdem w razie uczestniczenia w wypadku drogowym jest obowiązany: 
1) zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego; 
2) przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku; 
3) niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu, jeżeli nie ma zabitego lub rannego; 
4) podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku.

2. Jeżeli w wypadku jest zabity lub ranny, kierujący pojazdem jest obowiązany ponadto: 
1) udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać zespół ratownictwa medycznego i Policję; 
2) nie podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku; 
3) pozostać na miejscu wypadku, a jeżeli wezwanie zespołu ratownictwa medycznego lub Policji wymaga oddalenia się – niezwłocznie powrócić na to miejsce.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do innych osób uczestniczących w wypadku.

 

Czy apteczka pierwszej pomocy obowiązkowa jest za granicą?

Wyjazd poza granice Polski wiąże się z częstym pytaniem kierowców – czy muszę mieć apteczkę. Jest to pytanie bardzo zasadne. Np. w Niemczech wymagana jest apteczka zgodna z normą DIN, w Czechach jest podobnie. Słowacy wymagają swojego składu apteczki, który dla niektórych jest absurdalny. Wymagają np. 12 agrafek J . Brak apteczki w  w/w krajach skutkuje dość często próbą nałożenia dość srogiego mandatu przez tamtejszą policję. W naszej obronie staje tu zapis „konwencji Wiedeńskiej” o ruchu drogowym z 8.11.1968r. Jednym z praktycznych aspektów tej konwencji jest to, że policja drogowa nie ma prawa nakładania mandatu na kierowców samochodów zagranicznych, wyposażonych zgodnie z wykazem wynikającym z rodzimego prawa o ruchu drogowym, ale niewystarczająco z punktu widzenia kraju, przez który przejeżdżają.

 

Czy apteczka w samochodzie jest potrzebna?

                Wiele osób zadaję sobie takie pytanie. Przede wszystkim zwracając uwagę na to że mają prawo jazdy od 20 lat, przejeżdżają samochodem ponad 20 tysięcy kilometrów rocznie i nigdy nie najechali na wypadek komunikacyjny.      

                Ciężko jest zbić ten argument z poziomu takiego samego kierowcy. Ale jeżeli spojrzymy na ten problem od strony ratownika medycznego pracującego w zespołach ratownictwa medycznego - wygląda to trochę inaczej.

                Do zdarzeń gdzie potrzebne jest udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym dochodzi dość często i zdarza się to w całkowicie nieprzewidywalnych okolicznościach. Nie zawsze jest to na drodze. Często wypadki wymagające użycia apteczki pierwszej pomocy wydarzają się w okolicy samochodu ale nie koniecznie podczas podróży. Apteczka pierwszej pomocy może przydać się w garażu i na parkingu podczas naprawy auta. W ogródku działkowym, na placu zabaw, na plaży i w innych podobnych okolicznościach. Jeśli nie jesteśmy do tego przygotowani to w użycie idą różne niekonwencjonalne metody. Babka Lancetowata na skaleczenia, chusteczki higieniczne na krwotoki i otarcia, papier toaletowy czy ręczniki kuchenne też bardzo często są wykorzystywane. Oczywiście wszystkie te materiały nigdy nie powinny przychodzić nam do głowy w takich sytuacjach.

                Nieprofesjonalne udzielenie pierwszej pomocy ratuje ludzkie życie i jeśli nie mamy innych możliwości powinniśmy z nich korzystać, ale wystarczy mieć przy sobie dobrą apteczkę i improwizacja nie będzie potrzebna.

Co to znaczy mieć dobrą apteczkę?

                Dobra apteczka to taka, która będzie zawierała materiały opatrunkowe i środki ochrony osobistej, z których rozpoznaniem i użyciem nie będziemy mieli problemów. Skład dobrej apteczki został szczegółowo opisany w osobnym wpisie. TUTAJ

                Bardzo często kupując apteczkę kierujemy się wyłącznie względami ekonomicznymi – w tym przypadku nie jest to najlepsze rozwiązanie. Drugie często stosowane kryterium to zgodność z normą.

Należy tu podkreślić, że normy DIN są normami regulującymi skład apteczki ale niestety nie regulują jakości tego składu. Są to normy niemieckie. W Polsce nie ma normy regulującej skład apteczki. Jeśli połączymy ze sobą wspomniane wcześniej dwa kryteria( niska cena i skład zgodny z normą), to wychodzi nam że mamy wszystko co mogło by być potrzebne ale niestety w trakcie używania przekonujemy się że są to opatrunki bardzo złej jakości i bardzo trudne w użyciu.

Kupując apteczkę zwracajmy również uwagę na konstrukcję opakowania. Jeśli kupimy apteczkę pierwszej pomocy w kształcie kosmetyczki – jest ona mała to łatwo ją gdzieś umieścić. Ale niestety w trakcie używania okazuje się że mamy bardzo trudny dostęp do zawartości co skutkuje prawie zawsze koniecznością wyjęcia wszystkiego na zewnątrz aby skorzystać z jednej rzeczy, np. plastra. Najlepszą formą mocowania samochodowej apteczki pierwszej pomocy są rzepy, dzięki którym można ją umocować do tapicerki bagażnika. Pamiętajmy aby apteczka była zawsze łatwo dostępna – szczególnie kiedy pakujemy się na wyjazd wakacyjny.

 

      Jeśli zdecydujecie się na zakup apteczki polecamy wam te naszej produkcji, produkowane są w Polskiej szwalni, do środka wkładamy bardzo wysokiej jakości opatrunki produkowane również w Polsce.