Szkolenia pierwszej pomocy | Medres - Biuro Usług BHP i PPOŻ

Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy
Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy kierujemy zwłaszcza do pracowników i kadry kierowniczej przedsiębiorstw, pracowników oświaty i służby zdrowia, uczniów, funkcjonariuszy służb publicznych, członków grup i stowarzyszeń ratowniczych, pracowników ochrony, uczestników kursów nauki jazdy oraz wszystkich zainteresowanych.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę ratowników medycznych . Wszyscy wykładowcy posiadają doświadczenie w pracy w zespołach ratownictwa medycznego, co pozwala na wzbogacenie wykładanej wiedzy o szereg przykładów, wynikających z codziennej pracy zawodowej.

Nauczanie resuscytacji oparte jest na najnowszych wytycznych Europejskiej Rady ds. Resuscytacji z grudnia 2005 r. z zastosowaniem technik audiowizualnych oraz nowoczesnego sprzętu szkoleniowego, takiego jak fantomy do resuscytacji, sprzęt do nauki automatycznej defibrylacji zewnętrznej AED, sprzęt do unieruchamiania i transportu chorych z urazem kręgosłupa oraz wiele innych.

Podczas szkolenia każdy uczestnik bierze udział w cyklu wykładów z zakresu pierwszej pomocy, jednak główny nacisk kładzie się na zajęcia praktyczne. Szkolenia prowadzone są w siedzibie firmy lub w dowolnym miejscu, wskazanym przez klienta.

Po ukończeniu szkolenia wszyscy uczestnicy otrzymują zaświadczenia zgodne z wzorem Ministerstwa Edukacji.

Proponujemy następujące rodzaje szkoleń: * Istnieje również możliwość zorganizowania dłuższego szkolenia 12 godzinnego.Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
  • Ustawa z dnia z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych
Serdecznie zapraszamy do współpracy
powrót | strona głównaStrona główna | Medres - o nas | Oferta szkoleniowa i usługowa | Referencje, przyjaciele | Galeria szkoleń | Kontakt | Dojazd
Kursy pierwszej pomocy, Szkolenia z pierwszej pomocy, Szkolenia BHP śląskie, Szkolenia BHP Katowice, Szkolenia pierwszej pomocy, Szkolenia BHP Śląsk
Strona Medres.pl wykorzystuje pliki cookies pełna polityka prywatności plików cookies znajdziesz tutaj

Wszelkie prawa zastrzeżone. Biuro Usług BHP i P.POŻ Ośrodek Szkoleniowy MEDRES © 2010

Projekt i realizacja visualnet.pl